Jeden z našich kolegů občas koupil v pizerii pizzu, avšak stačilo, aby se po cestě dostal do dopravní zácpy a pizzu dovezl domů po 50-60 minutách již zcela studenou (a musel ji proto znovu ohřívat). Při bádání nad řešením této občasné nepříjemnosti ho napadlo, proč nevyzkoušet, jak dobře by pro udržení teplé pizzy i v delší zácpě fungovala termotaška vyrobená z materiálu ec-therm. Zároveň zde byla motivace na tomto zajímavém testu na konkrétním praktickém příkladu předvést našim zákazníkům, co tato nová revolučně řešená tepelná izolace založená na mnohonásobném odrazu tepla dokáže. Pro potřeby testu byl proto z izolačního materiálu ec-therm vystřižen pruh o rozměrech cca 120x60cm a po okrajích sešit jehlou, následně obrácen naruby. Lemování okrajů otevřené části jednoduché tašky pak bylo přelepeno samolepicí pokovenou páskou, která se používá přímo na tuto izolaci (vzduchotěsné spojování jednotlivých pásů). Jako uzávěr sloužily 2 malé suché zipy o délce cca. 2-3cm. Takto vznikla "termoizolační taška ec-therm" pro praktické použití navržená a vyrobená tak, aby se ní vešly 2 krabice s pizzou o průměru cca 40 cm a nebo jedna pizza o průměru ca. 45 cm. Chtěli jsme takto zjistit, jak rychle pizza po vytažení z pece (po poklesnutí teploty na ca. 75°C) , vychladne v termotašce vyrobené z izolace ec-therm oproti běžné komerčně vyráběné termotašce a rovněž oproti pizze v orig. krabici bez jakékoliv tašky. Našemu nápadu vyšli vstříc pracovníci pizzerie Běchovice, kam občas na tuto italskou pochoutku zajdeme, a připravili pro nás čtyři pizzy dle naší objednávky tak, aby byly všechny 4 kusy vytaženy z pece zároveň a měly tak pokud možno stejnou výchozí teplotu. Dvě pizzy putovaly do tašky naší konstrukce (dvěma pizzami a dvěma teploměry v každé pizze zvlášť vyloučíme evt. chybu měření či poruchu a nepřesnost teploměru, jedna pak byla umístěna do "konkurenční termotašky" a poslední pizza zůstala v krabici bez jakékoliv tepelné ochrany. Abychom věděli jak rychle pizzy chladnou, použili jsme digitální teploměry, které mají na jednom konci kablíku umístěno teplotní čidlo fungující do teploty cca. 75°C a na druhém konci pak digitální displej zobrazující měřenou teplotu. Čidlo tak mohlo měřit teplotu pizzy a tu bylo možno odečítat, aniž by bylo třeba otevřít tašky, či krabice s pizzou. Pak už stačilo jen s postupem času zaznamenávat aktuální teplotu, kterou ukazovaly teploměry. Výsledky měření a rychlost chladnutí jednotlivých pizz jsou zobrazeny níže v grafu.

 

Výsledky:

Z grafu lze na první pohled vyčíst, že pokud bychom vzali jako hraniční spodní teplotu vhodnou pro konzumaci pizzy 40°C, tak je nutné pizzu po odběru sníst do ca. 20 minut, pokud použijete konkurenční termotašku, tak se tato doba prodlouží na cca. 38 minut. V případe použití termotašky z 19-vrstvového izolačního materiálu ec-therm, teplota pizzy nepoklesne pod 40°C ani za dobu 2.5-3 hodin !! Tím se izolace ec-therm ukazuje jako zatím zcela bezkonkurenční. Koncové teploty měření 30°C dosáhla pizza bez termotašky již během 40 minut s konkurenční termotaškou během ca. 1:10 minut. V termotašce ec-therm však ani po 3 hodinách ! Pokud podle křivky vytvoříme projekci jak by teplota v termotašce z materiálu ec-therm dál klesala (simulace pokračování testu měření), tak nám vychází, že teplota v tašce ec-therm by na teplotu ca. 30°C poklesla až po 6-7 hodinách což znamená až 10 násobnou účinnost ve srovnání s konkurenční termotaškou (konkurence 38 minut).

 

Samozřejmě že konzumaci pizzy po 7 hodinách doporučujeme každému pouze na vlastní riziko :-))

 

Výhled:

Plánujeme další testy „chladnutí pizzy“ ve srovnání s dalšími konkurenčními termotaškami. Rovněž budeme chtít otestovat naší „termotašku ec-therm“ na obrácený účel a sice jak dlouho udrží naše taška vs. konkurenční termotašky mraženou pizzu nebo zmrzlinu v mraženém stavu. Výsledky budou rovněž zobrazeny v grafu

 

 

čas doba chladnutí ec-therm 1 ec-therm 2 orig. balení konkurencni termotaska
14:18 0 74,0 °C 70,0 °C 74,0 °C 75,0 °C
14:22 0:04 71,0 °C 68,0 °C 55,0 °C 65,0 °C
14:24 0:06 70,0 °C 67,0 °C 51,0 °C 62,0 °C
14:31 0:13 65,0 °C 63,0 °C 45,0 °C 55,0 °C
14:39 0:21 61,0 °C 59,0 °C 39,0 °C 51,0 °C
14:47 0:29 57,0 °C 56,0 °C 36,0 °C 47,0 °C
14:56 0:38 55,0 °C 54,0 °C 31,0 °C 41,0 °C
15:00 0:42 54,0 °C 53,0 °C 30,0 °C 37,0 °C
15:10 0:52 53,0 °C 52,0 °C 28,0 °C 35,0 °C
15:25 1:07 51,0 °C 49,0 °C   31,0 °C
15:39 1:21 50,0 °C 47,0 °C   29,0 °C
15:55 1:37 48,0 °C 45,0 °C    
16:20 2:02 45,7 °C 42,6 °C    
16:34 2:16 44,5 °C 41,2 °C    
16:44 2:26 43,7 °C 40,4 °C    
16:53 2:35 42,9 °C 39,4 °C    
17:03 2:45 42,3 °C 38,6 °C    
17:23 3:05 40,9 °C 37,0 °C    

 

 

 

 

 

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookies. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.