Protože respektuje fyziku!

Fyzika nás učí, že k předávání tepla dochází třemi způsoby:

SÁLÁNÍM, které je pro nás nejdůležitější díky měmu jsme zde. O sálání naší hvězdy – Slunce se můžeme snadno přesvědčit. Kdyby nebylo sálání Slunce, život v podobě, v jaké ho známe, by neexistoval. Slunce může svými sálajícími paprsky zahřát například tmavý kámen na teplotu, kdy se o něj můžeme popálit, ten pak sálá naakumulované teplo kolem sebe.

 

VEDENÍM (v pevných látkách) – I druhá strana kamene, který je ohříván díky sálání Slunce se ohřívá, protože kámen vede teplo ze Sluncem prohřáté strany na opačnou Obecně se dá říci, že čím větší má materiál hustotu, tím je pro teplo lépe vodivý. Nejlepší vodiče tepla (ale i elektrické energie) bývají kovy a ty vedou teplo tím lépe, čím větší je rozdíl teplot, protože pak vedení tepla mnohem intenzivnější. Pokud není rozdíl teplot ( tepelný spád) vedení tepla se úplně zastaví. Materiály, které teplo dobře vedou, jej obvykle rovněž velmi dobře odrážejí, a to i tehdy když je použita jen velmi tenká vrstva.

 

PROUDĚNÍM se teplo šíří v kapalinách a plynech. Princip je prostý ohřátý vzduch má nižší hustotu a proto od radiátorů stoupá a o strop se ochlazuje a klesá k podlaze. Díky prouzdění tepla v místnosti vzduch cirkuluje a teplota se vyrovnává. Podobným způsobem funguje gravitační ústřední či etážové topení, v kterém i bez čerpadla z kotle proudí horká voda vrchní trubkou do radiátorů, kde předává teplo svému okolí a ochlazená se vrací spodní trubkou zpět do kotle.

 

Termofotografie ukazující jak sálá teplo radiátor a špatně izolovaný rodinný domek

 

Běžné izolace nejsou dobré, protože bojují jen s jedním z nich!!!

Účinně brání pouze jedinému způsobu předávání tepla – vedení a to tím, že používají materiály s vysokým tepelným odporem. Ale vysoká hodnota součinitele tepelného odporu (převrácená hodnota vodivosti tepla) nemusí vůbec znamenat vysokou kvalitu tepelné izolace z pohledu skutečných tepelných ztrát objektu.

Při aplikaci klasických tepelněizolačních materiálů se izolace montuje (lepí, šroubuje) na stěnu, takže se jí většinou přímo dotýká. Teplo, prostupující stěnou je celou plochou připevnění vedeno do izolace a vlivem jejího vysokého tepelného odporu značně zpomalí jeho další prostup izolací. Běžné izolace většinou úspěšně využívají výborných izolačních vlastností vzduchu (pěny, skelná vata, kamenná vlna). Čím je materiál lehčí (obsahuje více vzduchu) tím hůře teplo vede, ale o to více se v něm předává právě sáláním uvnitř vzduchových prostor. To je jedním z důvodů proč účinnost lehkých izolantů nefunguje lineárně. Tloušťka 40cm není 4x lepší než 10cm i přesto, že vedení tepla v materiálu je čtyřikrát horší. Ztráty tepla nejsou čtyřikrát menší, protože na sálání tepla má větší tloušťka jen velmi malý vliv).

 Nainstalovaná a začištěná izolace před instalací fasádních panelů 

 

EC Therm funguje jinak!

Zatímco v běžném tepelně izolačním materiálu se teplo šíří všemi směry podle velikosti součinitele tepelného odporu stejně snadno či spíše nesnadno. U EC Thermu díky jeho sendvičové konstrukci je všechno jinak. Ten Vede teplo podle toho jakým směrem k vrstvám izolačního materiálu přichází. Zatímco u minerální vaty nebo polystyrenu, je naprosto jedno jak je položíte, protože kladou předávání tepla odpor všemi směry stejně, EC Therm je třeba instalovat striktně podle montážního návodu. V žádném případě by se ECTherm neměl plošně dotýkat zateplované stěny, tím se nejlépe zabrání přenosu tepla vedením. Ideální je izolační fólii připevnit na rošt, za nímž je vzduchová mezera, silná 2-3cm, ve které nedochází proudění vzduchu, to minimalizuje přenos tepla prouděním. A teprve tehdy, když jsme eliminovali vliv dvou způsobů přenosu tepla, tak nastupuje ten třetí a nejdůležitější, ten který je dán jedinečnými vlastnostmi vrstvené sendvičové izolace. Ta se díky množství vzájemně oddělených tepelně odrazivých vrstviček, vyznačuje skvělými celkovými reflexními vlastnostmi, a tak dokáže více než 90% sálavého tepla odrazit zpět.

 Ukázka z instalace ec-therm na dřevěném roštu na fasádě

Samozřejmě, že nic není absolutní a dodržet přesně po obou stanách v celé ploše izolace distanční mezery nejde a při montáži izolační fólie EC Therm dochází k jejímu stlačení v místech připevnění na (sponkovačkou, lištami...). Tím se stane, že v těchto místech dojde ke smáčknutí vrstev, které mají za úkol bránit vedení tepla z jedné odrazivé vrstvy na druhou. Díky tomu, že jsou reflexní vrstvy dobrými vodiči tepla, stane se, že většinu tepla ze stlačeného místa rozvedou do plochy, takže únik tepla vedením skrz celou izolační fólii je naprosto minimální.

 

 

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookies. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.