Protože respektuje fyziku!

Fyzika nás učí, že k předávání tepla dochází třemi způsoby:

SÁLÁNÍM, které je pro nás nejdůležitější díky měmu jsme zde. O sálání naší hvězdy – Slunce se můžeme snadno přesvědčit. Kdyby nebylo sálání Slunce, život v podobě, v jaké ho známe, by neexistoval. Slunce může svými sálajícími paprsky zahřát například tmavý kámen na teplotu, kdy se o něj můžeme popálit, ten pak sálá naakumulované teplo kolem sebe.

 

VEDENÍM (v pevných látkách) – I druhá strana kamene, který je ohříván díky sálání Slunce se ohřívá, protože kámen vede teplo ze Sluncem prohřáté strany na opačnou Obecně se dá říci, že čím větší má materiál hustotu, tím je pro teplo lépe vodivý. Nejlepší vodiče tepla (ale i elektrické energie) bývají kovy a ty vedou teplo tím lépe, čím větší je rozdíl teplot, protože pak vedení tepla mnohem intenzivnější. Pokud není rozdíl teplot ( tepelný spád) vedení tepla se úplně zastaví. Materiály, které teplo dobře vedou, jej obvykle rovněž velmi dobře odrážejí, a to i tehdy když je použita jen velmi tenká vrstva.

 

PROUDĚNÍM se teplo šíří v kapalinách a plynech. Princip je prostý ohřátý vzduch má nižší hustotu a proto od radiátorů stoupá a o strop se ochlazuje a klesá k podlaze. Díky prouzdění tepla v místnosti vzduch cirkuluje a teplota se vyrovnává. Podobným způsobem funguje gravitační ústřední či etážové topení, v kterém i bez čerpadla z kotle proudí horká voda vrchní trubkou do radiátorů, kde předává teplo svému okolí a ochlazená se vrací spodní trubkou zpět do kotle.

 

Termofotografie ukazující jak sálá teplo radiátor a špatně izolovaný rodinný domek

 

Běžné izolace nejsou dobré, protože bojují jen s jedním z nich!!!

Neobvyklý test EC- Thermu 

Jeden z našich kolegů občas koupil v pizerii pizzu, avšak stačilo, aby se po cestě dostal do dopravní zácpy a pizzu dovezl domů po 50-60 minutách již zcela studenou (a musel ji proto znovu ohřívat). Při bádání nad řešením této občasné nepříjemnosti ho napadlo, proč nevyzkoušet, jak dobře by pro udržení teplé pizzy i v delší zácpě fungovala termotaška vyrobená z materiálu ec-therm. Zároveň zde byla motivace na tomto zajímavém testu na konkrétním praktickém příkladu předvést našim zákazníkům, co tato nová revolučně řešená tepelná izolace založená na mnohonásobném odrazu tepla dokáže. Pro potřeby testu byl proto z izolačního materiálu ec-therm vystřižen pruh o rozměrech cca 120x60cm a po okrajích sešit jehlou, následně obrácen naruby. Lemování okrajů otevřené části jednoduché tašky pak bylo přelepeno samolepicí pokovenou páskou, která se používá přímo na tuto izolaci (vzduchotěsné spojování jednotlivých pásů). Jako uzávěr sloužily 2 malé suché zipy o délce cca. 2-3cm. Takto vznikla "termoizolační taška ec-therm" pro praktické použití navržená a vyrobená tak, aby se ní vešly 2 krabice s pizzou o průměru cca 40 cm a nebo jedna pizza o průměru ca. 45 cm. Chtěli jsme takto zjistit, jak rychle pizza po vytažení z pece (po poklesnutí teploty na ca. 75°C) , vychladne v termotašce vyrobené z izolace ec-therm oproti běžné komerčně vyráběné termotašce a rovněž oproti pizze v orig. krabici bez jakékoliv tašky. Našemu nápadu vyšli vstříc pracovníci pizzerie Běchovice, kam občas na tuto italskou pochoutku zajdeme, a připravili pro nás čtyři pizzy dle naší objednávky tak, aby byly všechny 4 kusy vytaženy z pece zároveň a měly tak pokud možno stejnou výchozí teplotu. Dvě pizzy putovaly do tašky naší konstrukce (dvěma pizzami a dvěma teploměry v každé pizze zvlášť vyloučíme evt. chybu měření či poruchu a nepřesnost teploměru, jedna pak byla umístěna do "konkurenční termotašky" a poslední pizza zůstala v krabici bez jakékoliv tepelné ochrany. Abychom věděli jak rychle pizzy chladnou, použili jsme digitální teploměry, které mají na jednom konci kablíku umístěno teplotní čidlo fungující do teploty cca. 75°C a na druhém konci pak digitální displej zobrazující měřenou teplotu. Čidlo tak mohlo měřit teplotu pizzy a tu bylo možno odečítat, aniž by bylo třeba otevřít tašky, či krabice s pizzou. Pak už stačilo jen s postupem času zaznamenávat aktuální teplotu, kterou ukazovaly teploměry. Výsledky měření a rychlost chladnutí jednotlivých pizz jsou zobrazeny níže v grafu.

 

Výsledky:

Z grafu lze na první pohled vyčíst, že pokud bychom vzali jako hraniční spodní teplotu vhodnou pro konzumaci pizzy 40°C, tak je nutné pizzu po odběru sníst do ca. 20 minut, pokud použijete konkurenční termotašku, tak se tato doba prodlouží na cca. 38 minut. V případe použití termotašky z 19-vrstvového izolačního materiálu ec-therm, teplota pizzy nepoklesne pod 40°C ani za dobu 2.5-3 hodin !! Tím se izolace ec-therm ukazuje jako zatím zcela bezkonkurenční. Koncové teploty měření 30°C dosáhla pizza bez termotašky již během 40 minut s konkurenční termotaškou během ca. 1:10 minut. V termotašce ec-therm však ani po 3 hodinách ! Pokud podle křivky vytvoříme projekci jak by teplota v termotašce z materiálu ec-therm dál klesala (simulace pokračování testu měření), tak nám vychází, že teplota v tašce ec-therm by na teplotu ca. 30°C poklesla až po 6-7 hodinách což znamená až 10 násobnou účinnost ve srovnání s konkurenční termotaškou (konkurence 38 minut).

 

Samozřejmě že konzumaci pizzy po 7 hodinách doporučujeme každému pouze na vlastní riziko :-))

 

Výhled:

Plánujeme další testy „chladnutí pizzy“ ve srovnání s dalšími konkurenčními termotaškami. Rovněž budeme chtít otestovat naší „termotašku ec-therm“ na obrácený účel a sice jak dlouho udrží naše taška vs. konkurenční termotašky mraženou pizzu nebo zmrzlinu v mraženém stavu. Výsledky budou rovněž zobrazeny v grafu

 

 

čas doba chladnutí ec-therm 1 ec-therm 2 orig. balení konkurencni termotaska
14:18 0 74,0 °C 70,0 °C 74,0 °C 75,0 °C
14:22 0:04 71,0 °C 68,0 °C 55,0 °C 65,0 °C
14:24 0:06 70,0 °C 67,0 °C 51,0 °C 62,0 °C
14:31 0:13 65,0 °C 63,0 °C 45,0 °C 55,0 °C
14:39 0:21 61,0 °C 59,0 °C 39,0 °C 51,0 °C
14:47 0:29 57,0 °C 56,0 °C 36,0 °C 47,0 °C
14:56 0:38 55,0 °C 54,0 °C 31,0 °C 41,0 °C
15:00 0:42 54,0 °C 53,0 °C 30,0 °C 37,0 °C
15:10 0:52 53,0 °C 52,0 °C 28,0 °C 35,0 °C
15:25 1:07 51,0 °C 49,0 °C   31,0 °C
15:39 1:21 50,0 °C 47,0 °C   29,0 °C
15:55 1:37 48,0 °C 45,0 °C    
16:20 2:02 45,7 °C 42,6 °C    
16:34 2:16 44,5 °C 41,2 °C    
16:44 2:26 43,7 °C 40,4 °C    
16:53 2:35 42,9 °C 39,4 °C    
17:03 2:45 42,3 °C 38,6 °C    
17:23 3:05 40,9 °C 37,0 °C    

 

 

 

 

 

XXX

Jak si vybrat tepelnou izolaci?

Nejlepší fóliový izolační materiál s mnohonásobným odrazem tepelných paprsků od reflexních vrstev, které brání zpětnému vyzařování tepla a vrstvenou izolací z fólie s nepravidelně uspořádanými bublinkami makro- mikro- i nano- rozměrů, jež jí dodávají vynikající izolační vlastnosti.

Europecon Therm nabízí jedinečnou možnost energeticky efektivního a prostorově minimalizovaného dodatečného zateplení rodinných domů nebo novátorského řešení pro rozsáhlá řešení novostaveb bytových domů i veřejných prostor!

•        Minimální hmotnost

•        Jednoduchá manipulace

•        Snadná pokládka na stěny, střechy, podlahy, stropy, fasády.

Díky zateplení od europeconu můžete snížit náklady na vytápění Vašeho domu až o 70%. Je vhodný pro všechny typy objektů. Odstraňuje tepelné mosty a stěny pak nedosáhnou teploty rosného bodu, kdy dochází ke kondenzaci vody a růstu plísní.

 

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookies. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.